สินค้า

 

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ประกาศรับสมัครพนักงาน 

                                                                                                     
    ตำแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (จำนวน 1 อัตรา)                                                                    
    คุณสมบัติ                                                                                                
    1. เพศ ชาย,หญิง อายุ 38-45 ปี                                                                                 
    2. การศึกษา ปริญญาตรีโทขึ้นไปสาขาใดก็ได้                                                                            
    3. มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 3-5 ปี                                                                        
    4. มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                                                
    5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี                                                                             
    6. มีภาวะความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง                                                                        
    7. มีรถยนต์ส่วนตัว                                                                                            
    หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ                                                                                
    1. การหาผู้ขายรายใหม่ และเจรจาราคาและเงื่อนไขการขาย                                                                
    2. ทำสัญญาและข้อตกลงกับผู้ขาย/ประเมินผลผู้ขายและเยี่ยมเยียนผู้ขาย                                                            
    3. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อและระบบการจัดซื้อ                                                                
    4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพของผู้ขาย                                                            
    5. บริหารงานบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา                                                                                
    6. วางแผนงบประมาณประจำปี                                                                                    
    7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                                                        
                                                                                                        

 

    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บัญชีรับ  (จำนวน 1 อัตรา)                                                                    
    คุณสมบัติ                                                                                                
    1. เพศ ชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี                                                                                 
    2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี                                                                            
    3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี                                                                             
    4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้เป็นอย่างดี                                                                     
    5. มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง                                                                        
    หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ                                                                                
    1. งานตรวจเอกสารด้านรับ                                                                                    
    2. งานบันทึกบัญชี                                                                                            
    3. งานรับเงิน                                                                                            
    4. งานออกเอกสารลูกหนี้                                                                                        
    5. งานติดตามหนี้                                                                                            
    สวัสดิการ                                                                                                
    1. กองทุนประกันสังคม                                                                                        
    2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                                                                        
    3. ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี                                                                                
    4. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่                                                                                    
    5. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการของบริษัทและตามผลงาน                                                                
    6. เงินช่วยเหลือวาระต่าง ๆ                                                                                    
    7. ค่าน้ำมัน (Fleet Card) เฉพาะตำแหน่ง    

 

สถานที่ทำงาน

บริษัท เจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

75/75 หมู่ 5 ซ.ทองคำ 3 ถ.จันทร์ทองเอี่ยม ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

โทร.02-033-7900,02-033-7999 แฟกซ์.02-033-7946  www.jtpackoffoods.com

สมัครงานติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-033-7918,02-033-7920 (จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น.)

หรือส่ง Resume มาที่ e-mail : apinan@jtpackoffoods.com

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา