สินค้า

 
หมวดสินค้า

ถาดกระดาษ/SCG

ถาดกระดาษ/SCG ถาดกระดาษทรงเรือ
คุณสมบัติ -กระดาษ Food Grade ปลอดภัย ไม่มีสารก่อมะเร็ง -ไม่รั่วซึม -บรรจุอาหารร้อนได้ไม่ละลาย
ถาดกระดาษ/SCG ถาดกระดาษฟู้ดส์เกรดเอนกประสงค์ 102-PT001
คุณสมบัติ -กระดาษ Food Grade ปลอดภัย ไม่มีสารก่อมะเร็ง -ไม่รั่วซึม -บรรจุอาหารร้อนได้ไม่ละลาย -ราคาถูก