สินค้า

 
หมวดสินค้า

ถ้วยวุ้น PS / EPP

ถ้วยวุ้น PS / EPP ถ้วยวุ้นกลม
ใช้สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม อุณหภูมิ 5-80 °C ข้อแนะนำ : ใช้เพียงครั้งเดียว
ถ้วยวุ้น PS / EPP ถ้วยวุ้นดอกไม้กลม
ใช้สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม อุณหภูมิ 5-80 °C ข้อแนะนำ : ใช้เพียงครั้งเดียว
ถ้วยวุ้น PS / EPP ถ้วยวุ้นดอกไม้จีบ
ใช้สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม อุณหภูมิ 5-80 °C ข้อแนะนำ : ใช้เพียงครั้งเดียว
ถ้วยวุ้น PS / EPP ถ้วยวุ้นหัวใจ
ใช้สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม อุณหภูมิ 5-80 °C ข้อแนะนำ : ใช้เพียงครั้งเดียว