สินค้า

 
หมวดสินค้า

แผ่นรองและกระดาษห่ออาหาร

กระดาษรองซาลาเปา/ตราพระอาทิตย์ กระดาษ Grease Proof รองซาลาเปา
กระดาษรองของทอด Premium Grade กระดาษรองของทอด Premium Grade Fried pad 8x8นิ้ว (1กก/แพ็ค)(20แพ็ค/ห่อ)
กระดาษรองของทอด Premium Grade ซึมซับน้ำมันได้ดี
กระดาษห่อชิฟฟ่อน กระดาษห่อชิฟฟ่อน
กระดาษห่อชิฟฟ่อน กระดาษขาวบางอย่างดี Premium Grade ซึมซับน้ำมันได้ดี
กระดาษเพ้นขนาด 31x43 กระดาษเพ้น